Заполните пропуски аффиксами, послелогами и союзами:
-makta, -mak için, -mak üzere, çünkü, için, bunun için, bu sebeple