Урок 26/ 26. Ders

 

Ну, вот мы и подошли к последнему уроку нашего начального курса! В этом уроке-повторении, вы вспомните грамматические конструкции, изученные в предыдущих уроках, поработаете с текстами и займетесь аудированием.

 

1. Работа с текстом / okuma-anlama

2. Повторяем будущее-категорическое время

3. Повторяем инфинитив, усеченный инфинитив, деепричастия и придаточные предложения

4. Аудирование

5. Повторяем деепричастия и придаточные времени и способа действия

6. Повторяем послелоги и союзы

7. Аудирование и работа с текстом

8. Домашняя работа

 

 

1. Работа с текстом / okuma-anlama

 

Прочитайте, пожалуйста, текст о Ходже Насреддине и ответьте на вопросы после него.

 

Незнакомые слова:

çarpıklık – кривизна, недостаток

eksikнедостаток

yönсторона

alaya almak – высмеивать, пародировать

eleştirmekкритиковать

espriliостроумный

cenaze – покойник

tabut гроб

düşündürmek заставлять задуматься

kır поле, равнина

deyimфразеологизм, идиома

dayanmak опираться, базироваться

hamileбеременный

başın sağ olsun – говорят человеку, у которого умер кто-то близкий.

 

 

 

Nasreddin Hoca, Türklerin en meşhur fıkra tiplerinden birisidir. Çok eskiden beri onunla ilgili yüzlerce fıkra anlatılmaktadır. Bu fıkralarla Türk halkı, toplumdaki çarpıklıkları, bazı insanların eksikliklerini ve kötü yönlerini Nasreddin Hocanın diliyle alaya alarak eleştirmiştir.

 

Nasreddin Hocada her sorunun esprili ve pratik bir cevabı vardır. Buna şu fıkra güzel bir örnektir:

 

Hocaya sormuşlar:

 

-          Cenaze götürürken tabutun önünde mi, sağında mı, solunda mı, ardında mı gitmek daha sevaptır?

Hoca şöyle cevap vermiş:

 

-          Her tarafında gidebilirsiniz, yalnız içinde gitmeyin...

 

Nasredin Hoca fıkraları, insanları sadece güldürmez. Aynı zamanda düşündürür.

 

 

 

 

Nasreddin Hoca resimlerde hep eşeğine ters binmiş olarak görürüz. Bununla ilgili bir fıkra şöyledir:

 

Bir gün Hoca, öğrencileriyle kırlara dolaşmak istemiş. Eşeğine ters binip öğrencilerinin önüne geçmiş. Öğrenciler çok şaşırmış ve Hocaya, «Hocam, neden eşeğe ters bindin?» diye sormuşlar. Nasreddin Hoca ise, «Düz binsem siz arkamda kalacaksınız. Siz benim önümde gitseniz, ben sizin arkanızda kalacağım. Bunun için en doğrusu böyle binmek; ne ben sizin arkanızda kalacağım ne de siz benim arkamda, hepimiz yüz yüze olalım» diye cevap vermiş.

 

Türkçedeki bazı deyimler, Nasreddin Hoca fıkralarına dayanır. «Doğduğuna inanır, öldüğüne inanmaz» deyiminin öyküsü şöyledir:

 

 

Nasreddin Hoca komşusundan bir kazan alır. İşini bitirdikten sonra, kazanın içine bir tencere koyup komşusuna verir. Komşusu kazanın içindeki bir tencere görüp «Hoca, bu ne?» diye sorar. Nasreddin Hoca, «Kazanınız hamileymiş, bizde doğurdu.» diye cevap verir. Komşusu başka hiçbir soru sormadan memnuniyetle hem kazan hem de tencereyi alır.

 

Birkaç gün sonra Hoca, komşusunun kazanını tekrar alır. Aradan uzun bir zaman geçer, ama Hoca kazanı geri vermez. Komşusu, Hocadan kazanı ister. Nasreddin Hoca üzgün bir tavırla, «Ah komşum, çok üzgünüm; başın sağ olsun, sizin kazan öldü!» der. Komşusu, «Hocam, kazan hiç ölür mü?» diye sorar. Hoca ise «Komşucuğum, kazanın doğurduğuna inandın da öldüğüne neden inanmıyorsun?» der.

 

 

 

 

 

Ответьте на вопросы:

 

 

 

 

 

2. Повторяем будущее-категорическое время

 

 

Заполните пропуски подходящими глаголами из предложенных, поставив их в настоящем-будущем времени.

 

 

 

 

Отметьте, какое из высказываний принадлежит почтенной Arzu Hanım,  а какое - молоденькой Sibel

 

 

 

 

 

3. Повторяем инфинитив, усеченный инфинитив, деепричастия и придаточные предложения

 

 

Заполните пропуски подходящими аффиксами, а затем из полученных предложений составьте диалог:

 

 

 

4. Аудирование

 

Послушайте несколько монологов турок и турчанок и охарактеризуйте каждого из этих людей используя подходящие из следующих прилагательных:

 

 

 

 

5. Повторяем деепричастия и придаточные времени и способа действия

 

Составьте предложения, заполнив пропуски необходимыми аффиксами

 

 

 

 

6. Повторяем ПОСЛЕлоги и союзы

 

Составьте предложения, заполнив пропуски

 

 

7. АУДИРОВАНИЕ И РАБОТА С ТЕКСТОМ

 

Послушайте, пожалуйста, прекрасную сказку Aşk ve Zaman, прочитайте ее, после прослушивания и сделайте упражнения после текста.

 

Незнакомые слова:

 

ada – остров

yerle bir etmek – сравнять с землей

tekne – лодка, судно

yelken – парусник

batırmak – утопить

farkına varmak – обращать внимание

kurtarmak – спасти, освободить

yücelik – величие

 

 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

 

Отметьте, верны или не верны следующие утверждения:

 

 

 

 

8. ДОМАШНЯЯ РАБОТА

 

Последняя домашняя работа в этом курсе!

 

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

 

Ну вот и все на сегодня! Мы с вами закончили первый курс Hitit. Надеюсь, вам понравилось, и вы будете продолжать заниматься на втором базовом уровне Hitit 2. Спасибо за внимание, до встречи в первом уроке второго курса!